bunndekkestaude
Bunndekkestauder og andre gode bunndekkere

I planteskolen produserer vi mye bunndekke­stauder. Vekster som Asarum europaeum (Hasselurt), Epimedium (Bispelue) og Geranium x cantabrigiense. Noen av disse hører til de mest ugressundertrykkende plantene vi kjenner.

En forutsetning for å plante typiske bunndekkere med godt resultat er at jorden er veldrenert, løs og lett, gjerne sandholdig med innslag av humus. Den må være fullstendig fri for rotugress. Planter man på anbefalt avstand og er flink med å luke frøugress første og andre sesong,

kan man regne med å ha et nokså tett teppe i løpet av tredje vekstsesong.

Nevnte vekster har et tett og vedvarende vakkert bladverk gjennom hele sesongen, og det er viktig med en forståelse av at et vakkert bladverk i denne sammenheng har mye større betydning enn blomster. Stilmessig er disse bunndekkerne egnet til å bruke på flere steder i hagen, som et slags tema. Og normalt bør det plantes felt med minst 15-20 planter, – av og til adskillig mer.

Vi har også andre gode bunndekkere i sortimentet. Hosta, som er staselige stauder for skyggepartier. Hedera helix ‘Woerneri’ (Eføy, bergflette) og Hydrangea anomala ssp. petiolaris (Klatrehortensia). Disse to egner seg i skråninger hvor man også har mur eller fjell. Fordelen ellers med disse er at de skal plantes på stor avstand, og at man derfor kan opparbeide færre, men store plantehull.

Bunndekkestauder og andre gode bunndekkere

I planteskolen produserer vi mye bunndekke­stauder. Vekster som Asarum europaeum (Hasselurt), Epimedium (Bispelue) og Geranium x cantabrigiense. Noen av disse hører til de mest ugressundertrykkende plantene vi kjenner.

En forutsetning for å plante typiske bunndekkere med godt resultat er at jorden er veldrenert, løs og lett, gjerne sandholdig med innslag av humus. Den må være fullstendig fri for rotugress. Planter man på anbefalt avstand og er flink med å luke frøugress første og andre sesong, kan man regne med å ha et nokså tett teppe i løpet av tredje vekstsesong.

Nevnte vekster har et tett og vedvarende vakkert bladverk gjennom hele sesongen, og det er viktig med en forståelse av at et vakkert bladverk i denne sammenheng har mye større betydning enn blomster. Stilmessig er disse bunndekkerne egnet til å bruke på flere steder i hagen, som et slags tema. Og normalt bør det plantes felt med minst 15-20 planter, – av og til adskillig mer.

Vi har også andre gode bunndekkere i sortimentet. Hosta, som er staselige stauder for skyggepartier. Hedera helix ‘Woerneri’ (Eføy, bergflette) og Hydrangea anomala ssp. petiolaris (Klatrehortensia). Disse to egner seg i skråninger hvor man også har mur eller fjell. Fordelen ellers med disse er at de skal plantes på stor avstand, og at man derfor kan opparbeide færre, men store plantehull.