EDELSYRINER (Syringa vulgaris og S. x hyacinthiflora) – kulturskatt med stort mangfold

I vårt klima er syrinen en av de mest virkningsfulle prydbuskene vi kjenner. I tillegg til hardførhet, nøysomhet og visuell skjønnhet har den en duft som er betagende og annerledes. Man ser nok flest syriner ved eldre bygninger og gårdstun, men de er effektive busker i all slags sammenheng: Små og store grupper, hekker og syrinlysthus (fr. berceau, sv. berså). Mange av kultivarene blomstrer fra topp til tå, og er prektige solitærbusker.

Begrepene duftsyrin, edelsyrin og storblomstret syrin refererer seg til navnesorter av Syringa vulgaris og den mindre kjente men svært attraktive Syringa x hyacinthiflora. Gruppen S. x hyacinthiflora er et resultat av kryssing mellom S. vulgaris og S. oblata, en art fra det fjerne østen. Sortene fra denne gruppen blomstrer svært tidlig, og har også andre kvaliteter som fin duft og attraktiv vekstform. Noen av sortene kan også oppnå praktfulle høstfarger i bladverket.

Tykke, frodige edelsyriner i en kvalitet som den vi lager får man ikke kjøpt noe annet sted. Prisene er moderate, og ingen slår oss på kombinasjon pris/kvalitet. – Siden midten av 90-tallet har vi levert landets i særklasse vakreste frittvoksende hekker. Vi gjør skreddersøm etter kundes ønsker. Syriner brukes som hovedelement (flere sorter i matchende farger, evt. ulik blomstringstid), og vi kompletterer med busker som blomstrer på annen tid.

Her på lilacland.no er kapitlene Presentasjon av delsyriner (duftsyriner) og Sortsbeskrivelser laget nærmest som en bok om emnet. Noen lesere får utvilsomt angst eller uro, og faller av lasset når de må forholde seg til så mye, og endatil konsentrere seg. Men jeg vet også at andre får like mye kick av å lese slikt stoff som av en spennende kriminalroman. Uansett tror jeg det kan være svært interessant stoff for folk som liker å stelle i hagen, og som har erfart hva nærkontakt med planter kan bety for oss mennesker i en av og til vanskelig verden.

Les om klima, voksested, bruksområder og planting i kapitlet Presentasjon av edelsyriner (duftsyriner). Beskjæring og vedlikehold av syriner blir nesten aldri gjort på rett måte i norske hager. Her beskrives dette lettfattelig og utførlig; International Lilac Society har en mal for hvordan en syrinbusk skal se ut for å gi mest mulig blomster. – Vi går langt tilbake i historien, og forteller om hvordan Syringa vulgaris kom fra sitt naturlige habitat til våre hager og parker. Og videre om hvordan syrinfaderen Victor Lemoine og andre foredlere etter han har videreutviklet den opprinnelige lys lilla syrinen til kultvarer med svært høy prydverdi, – storblomstrede syriner med stor formrikdom og imponerende fargeskala..

I kapitlet Sortsbeskrivelser vil man se det store mangfold innen edelsyriner. Særlig hovedsorter er viet mye oppmerksomhet, i detaljerte og malende beskrivelser. Syriner har fargenyanser som er meget vanskelige å gjengi på bilder. Derfor finnes det faktisk svært lite gode bilder av syriner på internett såvel som i bøker om emnet. Vi har lagt inn bilder her som er etter beste evne, og benytter enhver foto-mulighet i planteskolen eller i etablerte beplantninger. Men vi vil uansett anbefale å sammenholde bilde  med beskrivelse før man sikter seg inn på én eller flere sorter.