Våre magnolia – plantene vi selger

Vårt sortiment av magnolia er et kresent utvalg av kultivarer med stor hardførhet og prydverdi. Og plantene er laget her i Lier, med enkle midler og under åpen himmel, men med desto mer flid og passion! Hver enkelt kunde får håndplukket ferskvare fra vårt produksjonsfelt. Unike jordblandinger og langtidsvirkende gjødsel i pottejorden sikrer god etablering på vokseplassen. Nesten alle sorter gir litt blomster første eller andre sesong, og kommer i løpet av to-tre år i noenlunde årviss og og stabil blomstring.

Magnolia leveres fra oss med støttestokk, i store potter som rommer et stort og friskt rotsystem. Vi bruker konsekvent større potter enn hva som er vanlig i bransjen ellers. Plantene bindes tidlig til bambusstokk for å få et ledeskudd. Dette gir svært velskapte salgsplanter med en slank kjegleform, omlag som et smalt men jevnt juletre. En nær snorrett stamme, med masse korte sidegrener oppetter. Jeg har sett nok magnolia med dårlig fasong til å si: vi har mye bedre «emner» enn hva bransjen for øvrig selger.

De fleste plantene selges i størrelser fra 80 cm og opp mot 2 meter. Visse sorter har vi også i størrelse mellom 2 og 3 meter. I og med at vi selger fra egen produksjon har vi like gode planter gjennom hele sesongen. Større og mer formfullendte planter enn de man finner i hagesentrene. Vi vet at vi leverer bransjens aller beste kvalitet, og til moderate priser som ingen greier å matche.